ต้นคอมพร้อมบ่อน้ำ หัตถกรรมฟูเฟือง ลือเลื่องแหล่งปลาชุม ลุ่มน้ำปลาชะโด โอชาปลาร้าหอม เพียบพร้อมประเพณี
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Click อ่านข่าวย้อนหลัง
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
86 หมู่1 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-276422
นางสาวภิญญาพัชญ์ วรรณศิริ (ผู้ดูแลเว็บไซต์)