ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เข้าสู่เว็บไซต์